K8, Upravljavska družba


Finančne in informacijske rešitve
 

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je finančno in organizacijsko izboljšati poslovne procese podjetij ter povečati njihovo fleksibilnost.