K8, Upravljavska družba


Finančne in informacijske rešitve
 

Vizija

Postati vodilno podjetje za optimiziranje poslovnih procesov s poudarkom na elektronskem poslovanju ter pri tem ohranjati potrebno fleksibilnost.

Temelj za uresničevanje naših ciljev so zaposleni, njihova  znanja in izkušnje na že izpeljanih projektih ter stalno izobraževanje in nadgrajevanje na področju izgradnje informacijskih sistemov.